Kontakt

Dodatkowe informacje

Kancelaria Parafialna
poniedziałek i  środa: 8.00 – 9.00 i 16.00 – 17.30
czwartek: 16.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 9.00
sobota: 11.00 – 12.00

Biuro cmentarza:
poniedziałek i  środa: 8.00 – 9.00 i 16.00 – 17.30

Nr konta bankowego:
93 1240 4197 1111 0000 4693 7717 Bank Pekao SA O/Wadowice