Historia cmentarza

Cmentarz założony w 1820 r. w wyniku zaleceń dekretu cesarza Józefa II z 1784 r. i Pełnomocnej Nadwornej Komisji Galicji Zachodniej z 1797 r., nakazujących przeniesienie miejsc pochówku poza tereny zamieszkałe. Brama zbudowana około 1822 r., klasycystyczna, parterowa, prostokątna, z kolumnami.

Centralnym punktem cmentarza jest kaplica rodu Słapów. W różnych miejscach groby wielu zasłużonych wadowiczan, burmristrzów, rajców miejskich, inspektorów szkolnych, dyrektorów szkół, powstańców styczniowych, generałów: Juliusza Bijaka (1860-1943), Tadeusza Zapałowicza (1859-1936), Karola Trzaski-Durskiego (1849-1935) w latach 1914-1915 dowódcy Legionów Polskich, profesorów akademickich: Władysława Nikliborca (1899-1948), Tadeusza Kłapkowskiego (1902-1984), ministra emigracyjnego rządu w Londynie Stanisława Sopickiego (1903-1976) i wielu innych. W osobnych kwaterach pochowani OO. Karmelici i SS. Nazaretanki.

Spoczywają tu dyrektorzy gimnazjalni: Seweryn Arzt (1848-1907), Jakub Zachemski (1870-1958), długoletni prezes Związku Podhalan, Henryk Gawor (1871-1948), Kazimierz Foryś (1906-1982), profesorowie: Tytus Zegadłowicz (1822-1899), ojciec Emila, Albert Gąsiorowski (1840-1888), literat i publicysta, Kazimierz Usiekniewicz (1858-1921), długoletni prezes "Sokoła", profesorowie Karola Wojtyły: Zbigniew Czaderski (1887-1950), Tadeusz Hanusiak (1900-1959), Józef Heriadin (1885-1967), legionista, kawaler Virtuti Militari, Jan Gebhardt (1881-1956), Ludwik Jach (1892-1952), artysta malarz, Czesław Panczakiewicz (1901-1958), działacz turystyczny.

Groby znanych wadowickich rodów: Albertich, Dihmów, Foltinów, Homme'ów, Kamieńskich, Krzysztoforskich, Jacyszynów, Machalskich, Mirochów, Nikliborców, Olbrychtów, Opidowiczów, Pukłów, Romaszkanów, Zapałowiczów i innych -kryją kwiat tutejszej inteligencji, księży, profesorów, nauczycieli, lekarzy, farmaceutów, sędziów, oficerów, przemysłowców, działaczy społecznych i kulturalnych. Setki innych zmarłych, ludzi ciężkiego trudu -rzemieślników, urzędników, rolników, robotników, żołnierzy, gospodyń domowych -współtworzyło historię miasta.

Historia cmentarza http://swpiotrwadowice.pl/ Super User