Kalendarium budowy Zespołu Sakralnego Św. Piotra Apostoła

 • Luty 1984 Ks. Michał Piosek złożył w pracowni projektowej prof. dra hab. inż. Przemysława Szafera w Krakowie pismo kadynała Franciszka Macharskiego o opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu sakralnego św. Piotra Apostoła. Projekt wykonali architekci: prof. dr hab. inż. Przemysław Szafer, dr arch. Jacek Gyurkovich, dr inż. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, konstruktorzy -dr inż. Stanisław Kaczmarczyk, dr hab. inż. Janusz Mierzwa.
 • Czerwiec 1984 Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej zatwierdził koncepcję zespołu sakralnego.
 • 24 VI 1984 Poświęcenie placu budowy.
 • 23 X 1984 Wydanie pozwolenia na budowę kaplicy i domu katechetycznego.
 • 25 X 1985 Rozpoczęcie wykopów pod fundamenty kaplicy, plebanii i sal katechetycznych. Kierownictwo budowy objął mgr inż. Stanisław Pena z Wadowic, a prowadzili ją: mistrz budowlany Józef Zubrzycki z Zubrzycy Dolnej, mistrz ciesielski Stanisław Matuła z Ponikwi, Józef Szklarz z Podwilka i Adam Kęcki z Choczni. Roboty niefachowe wykonywali mężczyźni z całej parafii według ustalonej kolejności, a wyżywienie zapewniały parafianki pod kierunkiem Stefanii Tabiś.
 • XII 1984 - VI 1985 Palowanie fundamentów przez krakowski "Energopol".
 • III 1985 - V 1986 Budowa kaplicy, sal katechetycznych i plebanii.
 • Lato 1986 Wykończono plebanię i część katechetyczną.
 • 14 VIII 1986 Uzyskanie pozwolenie na budowę kościoła i wieży.
 • 4 XI 1986 Rozpoczęto palowanie terenu pod fundamenty kościoła.
 • 21 IV 1987 Rozpoczęto prace ziemne przy fundamentach.
 • 8 VI 1987 Zakończono betonowanie oczepów fundamentów i rozpoczęto murowanie ścian przyziemia.
 • 9 X 1987 500 osób zmieniających się co osiem godzin betonowało przez 32 godziny stropy przyziemia.
 • 18 I 1988 Wzniesiono ściany prezbiterium i frontonu.
 • IV-XI 1988 Zabetonowano strop nad zakrystią, płytę chóru, stropy nad nawami bocznymi.
 • II-XI 1989 Betonowanie galerii wewnętrznej, sklepienia nawy środkowej i czaszy nad prezbiterium.
 • 16 XII 1989 Rozpoczęcie prac montażowych więźby dachowej.
 • 23 II 1990 Rozpoczęcie instalacji wewnątrz kościoła.
 • 21 IV 1990 Rozpoczęcie murowania wieży (1. kondygnacji).
 • V-XI 1990 Prace dekarskie i pokrycie dachu blachą miedzianą.
 • 16 VI 1990 Rozpoczęcie tynkowania ścian zewnętrznych.
 • VIII-XII 1990 Osadzono okna w kościele i w zakrystii.
 • 28 I 1991 Zakończono szklenie okien i rozpoczęto prace przy centralnym ogrzewaniu.
 • III-IV 1991 Wykonano betonowe schody do kościoła.
 • 20 V 1991 Rozpoczęto układanie posadzek w kościele.
 • 28 VI-12 VIII 1991 Montaż ołtarza i prace porządkowe przed kościołem.
 • 2 VIII 1991 Osadzono przed kościołem pomnik Jana Pawła II.
 • 5 VIII 1991 Rozpoczęto przed kościołem budowę podium pod ołtarz polowy wg projektu Haliny Jarosz i Marka Brzeźniaka.
 • 13 VIII 1991 Zakończono prace porządkowe i dekoracyjne przygotowujące kościół do konsekracji.
 • 14 VIII 1991 Konsekracja kościoła św. Piotra Apostoła. Dziwnym zbiegiem okoliczności odbyła się równe pięć lat od daty uzyskania zgody na jego budowę.
Kalendarium budowy Zespołu Sakralnego Św. Piotra Apostoła http://swpiotrwadowice.pl/ Super User