Kapliczki w parafii

Kaplica na Cmentarzu Parafialnym, ufundowana w 1862 r. przez Marię ze Słapów Wilczyńską (1813-1895), obecnie własność parafii. Wewnątrz drewniany ołtarz z Chrystusem Ukrzyżowanym, w ścianach epitafia osób pochowanych w podziemiu: fundatorki kaplicy, Jacentego i Rozalii Szłapów (zm. 1862), Alexandra Słapy (zm. 1868), Franciszka Wilczyńskiego (1796-1871), Katarzyny Słapowej (1817-1878). Na zewnątrz tablice pośmiertne wadowickich proboszczów i dziekanów: ks. Leonarda Prochownika (1883-1963), ks. dra Edwarda Zachera (1903-1987) oraz katechety ks. Tadeusza Włodygi (1879-1963) -tu pochowanych.

Kaplica w Gorzeniu Dolnym na Dzwonku ufundowana w 1879 r. przez Jana Fischera, dziedzica wójtostwa Mikoła i miejscową gminę z intencją, aby dwa razy w roku -na św. Stanisława (8 V) i św. Zuzannę (11 VIII) -odprawiano tam Mszę świętą. Wybudowana obok starej dzwonnicy, na placu ofiarowanym przez Józefa i Zofię Kadelów oraz Józefa i Agnieszkę Gaborów. Wewnątrz drewniany ołtarz z obrazami św. Stanisława Biskupa i św. Zuzanny. Na dzwonnicy dzwon o średnicy 28 cm i napisem: BARTŁOMI BANASZ WÓJT SEBESTYIAN, GURA PRZY WSI GORZENIA DOLNEGO 1854. Na frontowej ścianie współczesne obrazy św. Floriana, Matki Bożej Królowej Polski i Jana Pawła II (pędzla Tadeusza Wójcika) oraz dwa popiersia królewskie z dworu Mikołaj.

Obok grota z kamieni ze Skawy ze starą figurą Matki Bożej, również z Mikołaja zbudowana w 1984 r. przez Stefana Maja, braci Stefana i Józefa Klimczaków oraz Tadeusza Wójcika. Napis: Królowo Nieba Prosimy Ciebie Dać wszystkim Ludziom być z Tobą w Niebie.

Krzyż na os. Kopernika obok bloku Nr 14. Na kamiennym cokole pod blaszanym daszkiem metalowy krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym. Mało czytelne fragmenty napisu:... Boga Tróycy ... Józef ... 1869. W trakcie budowy osiedla krzyż ten został usunięty, ale ustawiono go z powrotem po interwencji ks. dra Edwarda Zachera.

Krzyż misyjny na skarpie nad kościołem św. Piotra Apostoła z 1987 r.

Kapliczka na Gotowiźnie. Wysoka murowana budowla pod blaszanym daszkiem, odnowiona w 1985 r. staraniem Franciszka Woźniaka. W górnej oszklonej wnęce figura Matki Bożej, w dolnej -św. Teresa. Kapliczki nie ma na mapie z 1902 r. 

Kapliczka na Gotowiźni (Nr 26) w ogródku pp. Komanów, prawdopodobnie z początku XX w. Na betonowym słupie w podwójnej oszklonej szafce figura Matki Bożej.

Kapliczka na Gotowiźni w ogródku domu Nr 43. Na kamiennym cokole figura Matki Bożej w osłonie z blachy i latarnią z przodu. Napis na cokole: Na cześć i chwałę Najświetszej Marji Panny, Jan i Agnieszka Skowronkowie fundatorowie, 1906.

Krzyż sprzed 1845 r. przy ul. Polnej naprzeciw wylotu ul. Gotowizna. Do dziś pozostał po nim kamienny prostopadłościenny cokół.

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem we wnęce wschodniej ściany dwoku Mikołaj Czytelna data: 1925. 

Figura Serca Jezusowego w ogródku na rogu ul. Zegadłowicza i Bałysa. Na kamiennym cokole takaż figura. Napis: Na cześć i chwałę Sercu Jezusowemu. Fund. Antoni Paździora. Dn. 13. VI. 1947 R. P.

Kaplica nad potokiem Dąbrówka przy szlaku turystycznym od ul. Niwy na Dzwonek sprzed 1875 r. Kwadratowa murowana budowla kryta dachówką, wewnątrz ołtarz z figurą Chrystusa upadającego pod krzyżem, kilka obrazów (Pana Jezusa, Matki Bożej, Świętej Rodziny) i figur. Nad drzwiami wejściowymi figura Matki Bożej. Według ustnych przekazów w pobliżu był dawniej cmentarz choleryczny, na którym grzebano zmarłych w czasie epidemii. Podobny cmentarz był również na Choczeńskim Dziale w miejscu zwanym Bożą Męką, gdzie do dziś zachowała się kapliczka Serca Jezusowego (sprzed 1875 r.).

Kapliczka Matki Boże na drzewie pod Dzwonkiem, przy tym samym szlaku turystycznym, współczesna.

Kapliczka Matki Bożej na Dzwonku za kaplicą, na drzewie w lesie po lewej stronie ścieżki (współczesna).

Kapliczka Matki Bożej na Dzwonku, na drzewie w ogródku szkolnym. W oszklonej szafce figurka Matki Bożej.

Kapliczka Matki Bożej w Gorzeniu Dolnym za szkołą przy polnej drodze w kierunku Zawadki. Pod dwoma drzewami drewniana oszklona szafka na betonowym słupku, wewnątrz figurka Matki Bożej. W pobliżu był podobno dawniej również cmentarz choleryczny. 

Kapliczka św. Jana Kantego przy leśnym źródełku za zakrętem szosy w kierunku Zbywaczówki, po prawej stronie, prawdopodobnie z lat międzywojennych. Na drewnianym słupie w oszklonej szafce płaskorzeźba świętego z napisem św. Jan K. Dawniej była tu rzeźba znanego gorzeńskiego świątkarza Jędrzeja Wawry (Wowry).

Kapliczka Matki Bożej w Zawadce poniżej sklepu, ustawiona po wojnie przez śp. Annę Lukaj.

Kapliczka w Zawadce powyżej sklepu. Na kamiennej kolumnie w oszklonej wnęce współczesny posąg Matki Bożej. Na cokole napis: 1850. Fondowano Ignacy Konstantyn Zając. Dawniej była tu figura św. Jana.

Kapliczka św. Jana w Zawadce, ufundowana około 1892 r. przez Wojciecha Sordyla i Józefa Sikorę. Na betonowym postumencie w blaszanej wnęce drewniany posąg św. Jana Nepomucena. 

Kapliczka Matki Boże na granicy Zawadki i Choczni, przy Góralskiej Drodze Nr 36, zbudowana w 1990 r. przez p. Właysława Wójtowicza. Figura Matki Bożej na murowanym fundamencie w podświetlanej obudowie ze szkła.

Kapliczka Matki Bożej w Zawadce u wylotu polnej drogi do Góralskiej Drogi. Na betonowym słupku mała kapliczka z figurą Matki Bożej. Na mosiężnej tabliczce napis: Fundator Sordyl Piotr. Rok budowy 1963.

Kapliczka Matki Bożej przy wyciągu narciarskim w Zawadce. W oszklonej szafce na drzewie figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Kapliczka Matki Bożej na Łysej Górze, przy szlaku tustycznym im. Czesława Panczakiewicza. Na drewnianym słupku w oszklonej szafce figurka Matki Bożej. 

Kapliczka Matki Bożej w Zawadc przy skrzyżowaniu drogi do Gorzenia, ustawiona w 1993 r. na betonowym słupie -na miejscu starej kapliczki na drzewie -przez p. Stanisława Gaczorka. Kapliczka w Zawadce przy granicy z Gorzeniem, fundowana po 1902 r. (nie ma jej na mapie z tegoż roku). Na kamiennej kolumnie takiż posąg Matki Bożej z Dzieciątkiem. 

Kapliczka Matki Boże w Gorzeniu Dolnym, w ogródku domu Nr 23, przypuszczalnie sprzed I wojny. Na betonowym słupku w oszklonej szafce figurka Matki Bożej.

Kapliczka Matki Boże w Gorzeniu Dolnym koło domu Nr 4, fundowana po 1902 r. Pod dwoma drzewami tuż przy drodze z Zawadki murowana niska wnęka, w niej w drewnianej obudowie figura Matki Bożej.

Kapliczka w Gorzeniu Górny na zboczu Iłowca. Na drzewie przy leśnej drodze obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem: Za Cudowne Ocalenie w styczniu 1945 r. W tym miejcu w czasie ewakuowania się z Gorzenia do Ponikwi w dniu 25 I 1945 r. Ludwik, Feliks i Wincenty Skowronkowie znaleźli się wraz z rodzinami pod gwałtownym ostrzałem artylerii, z którego cudem wyszli cało. Mieli z sobą obraz, który ich dzieci umieściły w 1984 r. w kapliczce

Kapliczka-pomnik w Chobocie w ogródku domu Nr 14. Niewielka budowla z kamieni rzecznych, wzniesiona przez Mariana Bucałę, śp. Juliana Mikołajka i śp. Jana Radwana dla upamiętnienia 1000-lecia Państwa Polskiego. U góry krzyż, poniżej orzeł i napis: 966-1966, 1000-lecie Wiary Ojczyzny. Budowniczowie zostali przez ówczesne władze ukarani, ale pomnik stoi do dziś. Na drzewie obok kapliczka Matki Bożej i rzeźba głowy Chrystusa.

Kapliczka Matki Bożej pod szczytem domu p. Józefy Sobali w Chobocie Nr 29.

Kapliczki http://swpiotrwadowice.pl/ Super User