Z dziejów parafii

Dzieje parafii i kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach są krótkie, ale ogromnie bogate, bo ściśle związane z osobą Jana Pawła II. Wkrótce po wyniesieniu na Stolicę Piotrową Wielkiego Wadowiczanina -Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Karola Wojtyły -zrodziła się idea budowy w Wadowicach nowej świątyni upamiętniającej to wielkie wydarzenie. Już w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny i Jego wizyty w Wadowicach w dniu 7 czerwca 1979 r. postanowiono, że na resztkach gruntów dawnego uposażenia starej wadowickiej parafii Ofiarowania NMP stanie nowy kościół -wotum wdzięczności za powołanie pierwszego Polaka i Słowianina na tak wysoki urząd. Było za co dziękować Opatrzności ! Ten wielki pontyfikat ma dla świata, a szczególnie dla Polski -historyczny wymiar. Oto na naszych oczach dokonały się prorocze słowa psalmisty: Pan da siłę swojemu ludowi. Wielkie wołanie Piotra naszych czasów na Placu Zwycięstwa w Warszawie -Niech zstąpi Duch Twój ! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi ! -było początkiem przemian, jakie dokonały się w Ojczyźnie po 1980 roku.

Po zamachu na Placu św. Piotra w dniu 13 maja 1981 r. intencja wotywna została rozszerzona. Nowy kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła miał być wotum wdzięczności za wybór i ocalenie Ojca Świętego. Idea budowy świątyni została zrealizowana w latach 1984-1991. W lutym 1984 roku Ks. Kardynał Franciszek Macharski - inspirator i architekt duchowy świątyni zwrócił się do prof. dr hab. inż. arch. T. Przemysława Szafera w Krakowie o opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu sakralnego przyszłej parafii. Profesor Szafer zaprosił do prac nad projektem architektów mających doświadczenie i dorobek twórczy przy projektowaniu i realizacji obiektów sakralnych: dr inż. arch. Jacka Gyurkovicha i dr inż. arch. Ewę Węcławowicz-Gyurkovich. Projektantami konstrukcji obiektu byli: dr inż. Stanisław Karczmarczyk i dr inż. Janusz Mierzwa. Zaakceptowanie przez Komisję Kurialną ds. Sztuki Sakralnej koncepcji projektu a następnie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, opracowanych przez ten zespół autorski pozwoliło na wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku o wydanie pozwolenia na budowę zespołu sakralnego w Wadowicach. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich nagrodził realizację kościoła św. Piotra w Wadowicach Specjalnym Wyróżnieniem w ramach Nagrody Roku 1991 za architekturę wnętrza.

Historia parafii http://swpiotrwadowice.pl/ Super User